Cykelture

Fra cykeltursbiblioteket henter du de natur- og kulturoplevelser du ønsker at begive dig ud på fra dit hjem på motionscyklen. Biblioteket indeholder et stadigt voksende antal videoer.


Der p.t. adgang til 50+ cykelvideoer optaget på cykelture rundt i Danmark. Herudover kan der cykles til de personlige cykelvideoer som familie og venner har lavet. 


Som eksempel på nogle af de mange ture er der i Gladsaxe kommune lavet 8 cykeltursvideoer fra den 25 km lange Svalerute.  Mange af kommunens borgere nyder at cykle af denne rute med masser af smuk natur og kulturhistorie. Svaleruten byder på hele 44 historiske turmål og de 8 cykelvideoer afsluttes alle med en kort kulturfortælling fra et af disse turmål. 


Nedenfor kan du se et kort klip fra en af cykelturene samt nogle turmålene fra Svaleruten.


Turmålsvideoerne er lavet af Gladsaxe Film og Videoklub, en af kommunens seniorklubber.


(p.s.: videokvaliteten er bedre når de afspilles i 4Mvideo-appen)

På tur med børnebørnene.


Det er et hit blandt bedsteforældre når børnebørn laver cykelvideoer til 4Mvideo E-sport cykling.


Et af Elses børnebørn optog video på en Bornholm-rundt-vandretur i begyndelsen af februar. Det kom der nogle fine cykelvideoer ud af. Else skriver sådan her om dem: “Så har jeg været en dejlig tur på Bornholm. Gudhjem og turene til Alling - Sandvig og Hammershus bringer mange gode minder frem. Pigerne snakkede om at de ville gå turen igen til sommer. Det synes jeg er en rigtig god ide.”


På cykeltur med Cykelbanden.


Cykelbanden, en gruppe hyggelige mennesker, som tager på cykeltur sammen hver uge, når vejret er til det.


Her er det en tur ved Vejlesø i Holte - med afgang fra Holte Havn med stop undervejs ved et udkikstårn på turen.


Aldershvile Slotspark - turmål


Aldershvile Slotspark på 12 ha blev anlagt i 1780 i engelsk landskabelig havestil.


Slottet blev bygget 1782 af dronningens bygmester J.B. Guione. I 1900 blev slottet købt af Angelica Ewans, kaldet ”Grevinden af Bagsværd”.


Slottet nedbrændte i 1909 og da ejendommen var underforsikret blev den ikke genopbygget.


Cykeltur rundt om Bagsværd Sø.


Det er en skøn frostklar morgen i marts måned. 


Solen skinner fra en skyfri himmel. Der er is på vandet ved søbredden.


Turen går hele vejen rundt om søen forbi det gamle og det nye ro-stadium og vi tager en tur ind igennem ruinen ved Aldershvile Slotspark  


Bagsværd Sø er en del af Mølleå-systemet, der strækker sig fra udspringet tæt på Roskilde Fjord til udløbet ved Øresund.


Bagsværd Sø er den næststørste sø i Mølleå-systemet, kun overgået af Furesø.TV-byen i Gladsaxe - turmål


i 1958 købte Radiorådet de 90.000 m2 store areal som tidligere hørte til Enghavegård, der var en af kommunens største gårde.


Byggeriet af TV-Byen startede i 1961 og blev siden udbygget etapevis, så den fra 1983 rummede hele Danmarks Radios TV-produktion.


Med udflytningen af TV-Byen til Ørestaden er området nu under udvikling til et levende byområde med et blandet bolig-, kontor- og erhvervsbyggeri.


Bagsværd Kirke - turmål


Bagsværd Kirke er tegnet af arkitekt Jørn Utzon og den kunstneriske udsmykning er udført af væveren og keramikeren Lin Utzon.


Kirken blev indviet i 1976 og er et hovedværk i nyere dansk kirkearkitektur. Indenfor er kirkerummet badet i dagslys og med en fin kom- bination af bløde former og skarpe kanter.


Altervæggen består af et luftigt net af tynde hvide teglfliser.


Bagsværdfortet - turmål


I årene 1886-94 iværksattes etableringen af Københavns landbefæstning. Et system af volde, batterier og forter skulle erstatte den gamle vold omkring København. Bagsværd Fort indgår i den del af landbefæstningen, som hedder Nordfronten og er ind- tegnet i det oprindelige landskab.


Bagsværd Fort stod færdig i august 1893 og planen var, at det skulle hindre fjendtlig indtrængen mellem Gladsaxe Fort og Lyngby Fort. Fortet var i brug indtil 1920.

Gladsaxe Rådhus - turmål


Rådhuset er bygget i tre etaper, den sidste med den karakteristiske cylindriske byrådssal, stammer fra 1985-86. I den karakterfulde Rådhushal står Robert Jacobsens skulptur, ”Stående Figur”. Rundt om på rådhusets gange ses dele af Robert Jacobsens store samling af afrikanske masker, som kommunen erhvervede i 1969. På Rådhuspladsen ses den sidste skulptur, som kommunen købte af Robert Jacobsen i 1979, nemlig vandkunsten, i folkemunde kaldet ”Cigarklipperen”.